همچنین ببینید ...

ترکیب‌ بندی در عکاسی به چه معناست؟

در این مقاله سعی می‌کنیم مفهوم ترکیب‌بندی را در هنر به طور خلاصه بیان کنیم و در بخش‌های بعد نحوه استفاده از روش‌های مختلف را با شما مرور خواهیم کرد. زیرا قبل از هر چیز باید بدانیم که ترکیب‌بندی خوب چیست و چرا جز جدایی ناپذیر یک اثر هنری محسوب می‌شود.